Vården i livets slutskede är inte rättvist fördelad

Den vård som bedrivs här i länet i livets slutskede, den palliativa vården, är orättvist fördelad mellan länets invånare. De som bor i den norra länsdelen har inte tillgång till lika stora palliativa resurser som de boende i den södra länsdelen.

Det här konstateras i en rapport som landstinget begärt. I rapporten står det bland annat att samordningen mellan sjukhuset, vårdcentralen och/eller kommunen bör bli bättre. Nu har landstingsstyrelsen, fram till den 10 april nästa år på sig att svara på hur de ska lösa det som inte fungerar.