Fortsatt tillstånd för insektsgift i skogen

Kemikalieinspektionen, gav på tisdagen fortsatt tillstånd att använda två insektsgifter till och med 2009, mot snytbaggarnas angrepp på barrträdsplantor.

Snytbaggen ett allt större problem för skogsägarna eftersom insekterna trivs extra bra i nyplanteringar hyggen.

Från 2010 förbjuds medlen och då ska skogsnäringen ha ersatt gifterna med mekaniska skydd.