Frivilliggrupp bildad i Högsby

Civilförsvarsföreningen i Högsby har tagit initiativ till en frivíllig resursgrupp som ska rycka in vid extraordinära händelser där samhällets ordinarie hjälpfunktioner inte räcker till. Det kan handla om arbete vid snöoväder, stormar eller stora bränder. Övriga samhällets möjlighet att stötta när den lokala räddningstjänsten inte räcker till har försämrats på senare år säger initiativtagaren Lars Sinnerström till Oskarshamnstidningen.