Torskkvoterna höjs i Östersjön

EU-länderna har nu gjort upp om kvoter och regler för fisket i Östersjön, med resultatet att torskkvoterna i östra Östersjön höjs nästa år till 45.000 ton.

Sverige röstade mot förslaget, och ville att den skulle sänkas för att bättre anpassas till det Internationella havs-forsknings-rådets rekommendationer.