JO utreder inte hantering av Ekbacken

Justitieombudsmannen JO avskriver ärendet där socialchefen vid länsstyrelsen Stig Lindahl anmälts angående handläggningen av behandlingshemmet Ekbacken utanför Alsterbro.

Tre olika personer anmälde socialdirektören efter hans medverkan i det senaste TV-programmet från Uppdrag Granskning. De ville att JO skulle granska hur länsstyrelsen skött sitt tillsynsansvar och om man följt de regler som gäller.

JO finner inte tillräckliga skäl för någon ytterligare åtgärd eftersom det pågår en översyn av den nationella barn- och ungdomsvården och dessutom utreds just nu en stärkt tillsyn inom socialtjänsten på central nivå.