Fisk kvar i havet redan innan höjda kvoter

De svenska fiskarna klarar inte av att fånga all torsk som kvoten tillåter. Vid årets slut kommer 1500 ton vara kvar av kvoten och vissa områden har varit helt fredade utanför landets sydöstra kust.

EU:s ministrar har beslutat att höja kvoten ytterligare och Blekingefiskarnas talesman Jan Erik Holmberg säger till Sveriges Radio att de kommer att kunna ta hand om den ändå, bland annat tack vare att sommarstoppet bara blir tre månader nästa år.