Utskrivna ska få rehabilitering hemma

Under nästa år kommer Mörbylångabor som skrivs ut från sjukhus eller har bott en tid på korttidsboende att kunna få hjälp med rehabilitering i hemmet.

I ett gemensamt projekt ska Mörbylånga kommun och landstinget finansiera en heltidstjänst med den inriktningen.

Tanken är att man i stället för att bara erbjuda hemtjänst, också ska ge de personer som får flytta hem en möjlighet att till exempel öva upp rörelseförmågan med sjukgymnastik så att det går att klara sig på egen hand i större utsträckning.