Ny plan för att bättre skydda våtmarker

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell strategi för att bättre bevara våtmarker. Bland annat ska naturen återställas i större omfattning än tidigare efter ett arbete i marken.

Bland annat gör strategin mer tydligt vilka ansvar markägare och entreprenörer har när dom arbetar vid en våtmark. Verket anser att det är motiverat att rensing av diken och vattendrag anmäls i förväg.