Fler kan komma att nekas sjuklön

Allt fler arbetsgivare kan komma att säga nej till sjuklön i framtiden och nu planerar Försäkringskassan att se över rutinerna. I dag saknas kunskap om hur man hanterar de här ärendena både hos arbetsgivarna och Försäkringskassan.

Under 2005 har Försäkringskassan runt om i landet informerat arbetsgivare om deras rättigheter och då har man också insett att man måste öka kunskaperna om hur eventuella sjuklönetvister ska handläggas.