Ökad försäljning av nikotinläkemedel efter rökstopp

Rökstoppet på krogen i juni i år ledde till att försäljningen av nikotinläkemedel på apoteken ökade. Under årets första månader ökade försäljningen med 7,8 procent i länet, jämfört med samma period förra året.

I hela Sverige ökade försäljningen med 8,6 procent och i landet såldes över 21 miljoner dygnsdoser nikotinläkemedel av Apoteket.