Inga döda fåglar undersöks i länet

Ännu har inga döda fåglar skickats iväg för analys från länet. Oron för fågelinlfuensan har inneburit att länsveterinärerna och en del kommuner fått påringning om döda fåglar.

Men än handlar det om enstaka djur som dukat under för vinterkylan och isen, och först när flera fåglar dör på kort tid kommer man att ta prover.

Så länge isen ligger så att inga nya fåglar tar sig hit från drabbade områden är risken för smitta mycke liten.