Radioaktivt tvättvatten förvånar många

Uppgifterna att kärnkraftverket OKG har tilltstånd och också släpper ut radioaktivt tvättvatten från anläggningens tvättstuga rätt ut i havet förvånar många.

Catharina Lihnell Järnhester som är ordförande i Döderhults naturskyddsförening säger att man ska kräva att det ska finnas bättre metoder.

OKG:s tvättvattenutsläpp direkt ut i Östersjön är bara en del av det radioaktiva vatten som går orenat från anläggningen ut i havet. Men mängden radioaktivitet är liten och ligger långt under det tillåtna gränsvärdet och utsläppet görs, hävdar OKG, för att det inte finns nån bättre metod för just den anläggningen och det gäller både rening eller så kallad indunstning.

Så även om man i det modernare Forsmark använder sig av just en indunstningsanläggning, så har OKG statens strålskyddsinstituts (SSI:s) tillåtelse att fortsätta med utsläppen, som är ofarliga för människan, säger Leif Moberg utsläppsexpert på SSI

Men har säger till P4 Kalmar att han ändå tycker att man ska försöka reducera utsläppen så mycket som möjligt.