Oväntat jämställt på Samhall i länet

Kvinnor med funktionshinder har svårare än män att få en anställning. Kvinnor har istället oftare sjuk- och aktivitetsersättning, gamla förtidspensionen. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om handikappomsorgen som presenterades idag. Men det här något som inte gäller inte på Samhall i Kalmar län.

I Kalmar län arbetar 637 personer med arbetshandikapp på Samhall. Men att fler män än kvinnor skulle få jobb på Samhall gäller inte i Kalmar län. 318 kvinnor och 319 män jobbar på Samhall, så nära hälften - hälften det går att komma alltså.

Det är Länsarbetsnämnden som anvisar personer med arbetshandikapp till Samhall och därefter gör samhall själva ett val. Och frågan är om det här är en lycklig slump eller resultatet av ett medvetet arbete.

-Vår jämställdhetsplan verkar ha fått resultat. På enskilda arbetsplatser kan det vara så att det är kvinnodominerat respektive mansdominerat, men det jobbar vi med, säger Sven-Åke Wallin distrikschef på Samhall i Kalmar län till P4 Kalmar.