Radioaktivt tvättvatten renas i Forsmark

På kärnkraftverket i Forsmark har man valt än annan och dyrbarare metod att att ta hand om det vatten som går ut från tvättstugan - än vad OKG har gjort.

I Oskarshamn släpps tvättvattnet som innehåller både radioaktivitet och kemikalier orenat direkt ut i Östersjön, medan man i Forsmark låter vattnet gå till en sk industningsanläggning, där de fasta partiklarna separeras och sen sluförvaras i berggrum.

Claes Inge Andersson informationschef i Forsmark säger att systemet fungerar bra, och att man inte släpper ut nått orenat vatten i havet.

Jörgen Lundsten anläggningschef på OKG säger att det skulle gå att köra likadant i Oskarshamn, men utsläppen från tvättstugan är så små att det inte finns nån anledning till att ta till så grova metoder, säger Jörgen Lundsten till P4 Kalmar.