Inbrott i medicinförråd på Ingelstorpsskolan

Problemen vid Ingelstorpsskolan i Kalmar under helgerna forsätter.

I fredags eller i lördags bröt sig någon eller några in i ett rum där man förvarar medicinsk- och vetrinärutrustning.

Bland annat finns kanyler och djurmedcinier där. Polisen har varit på plats men man kan inte säga om något har stulits.