Kustbevakningen skärper fågelbevakningen

Kustbevakningen har ökad uppmärksamhet på döda vilda fåglar utmed kusten. Även provtagningen vid fågeltäta områden kommer att öka.

Om det konstateras att den aggressiva formen av H5N1 har orsakat fågeldöd bland vilda fåglar på någon plats kommer skydds- och övervakningszoner att inrättas.

Det innebär t.ex. att döda fåglar kommer att tas om hand och de som inte skickas till provtagning kommer att destrueras.