Extra läxhjälp ger studieresultat

Att få extra hjälp med läxorna, det ger resultat. Det har man tagit fasta på vid Novaskolan i Kalmar. Där erbjuder Röda Korsets ungdomsförbund, sedan två år tillbaka, läxhjälp på tisdagseftermiddagarna.

Zana Eliassi som går i nian på Novaskolan, berättade han höjt sina betyg i flera ämnen efter att ha gått på läxhjälpen, även läraren Ingrid Servenius, som är lärare i svenska för elever som har svenska som andraspråk, har märkt att läxhjälpen gett resultat och då främst vad det gäller skrivkunskaperna.