Högsby ska vända befolkningsminskning

Högsby kommun hoppas kunna vända den negativa befolkningstrenden genom ekonomisk hjälp från EU.

Flera projekt planeras för att inte längre vara den kommun där befolkningen procentuellt minskar mest i landet.

Under nästa vecka hoppas man få besked om EU-pengar som tillsammans med andra stöd ska göra att en person ska kunna anställas på halvtid och ägna sig åt åtgärder som stöttar inflyttning och stoppar utflyttningen ur kommunen.