Åtvidaberg vill se satsning på Tjustbanan

Åtvidabergs kommun ser positivt på en satsning på Tjustbanan, det skriver kommunen i ett yttrande över förstudier som gjorts av Banverket.

En upprustning av sträckan Linköping-Västervik medger effektiva pendlingsmöjligheter och skulle förbättra arbetsmarknaden, näringslivet och stärka befolkningsutvecklingen, anser kommunen.

När det gäller dragningen av sträckan Åtvidaberg-Västervik framhåller kommunen att det vore bra om tågen passerar Falerum, för med kortare restider skulle orten Falerum kunna bli en attraktiv boendeort för folk i regionen, anser Åtvidbergs kommun.