Mordbrandsdrabbade nekas hjälp i tingsrätten

Den 7 mars inleds rättegången mot den 22 årige Västerviksbo, som misstänks för grov mordbrand sedan han den 22 juli förra året tänt eld på det flerfamiljshus han bodde i på Cederflychtsgatan i Västervik.

Samtliga lägenheter i huset totalförstördes i branden. Trots detta nekar nu Kalmar tingsrätt de drabbade offren att få målsägandebiträde.

På tisdagen samlades de åtta boende i det nedbrunna flerfamiljshuset för att skriva ett överklagande till hovrätten mot beslutet från Kalmar tingsrätt.  Senast den 28 februari måste ett överklagande ha inkommit till Göta hovrätt.

Sedan tidigare har det gjort en muntlig missnöjesanmälan till tingsrätten, men i ett brev skriver tingsrätten att de boende inte blivit allvarligt kränkta

Men Susanne Steinvall som är en av de boende säger till Västervikstidningen att alla boende blivit kränkta eftersom de blivit av med sina hem, och i och med det en mängd saker som inte kan ersättas med nytt.