Brottsofferjouren värvar medlemmar

Nu gör Brottsofferjouren i södra Kalmar län ett krafttag för att värva medlemmar. Projektet startade redan i somras då man beviljades 50 000 kronor av Brottsoffermyndigheten för satsningen.

Resultatet har bland annat blivit ett informationsblad om Brottsofferjourens arbete som ska delas ut till alla hushåll i södra länet.