Sämre vårdkvalitet när fler äldre vårdas hemma

Det finns en risk för att den snabba omställningen mot att allt fler äldre ska vårdas i hemmet får negativa konsekvenser för kvaliteten i äldreomsorgen. Det visar en rapport om äldrevården 2005 som socialstyrelsen presenterade på onsdagen.

Allt fler äldre får numera hjälp hemma medan färre bor i äldreboenden. Ungefär två tredjedelar av landets kommuner har dragit ned på antalet platser i särskilt boende. Också flera kommuner i Kalmar län har minskat antalet platser de tre senaste åren.

Kommunerna måste satsa ännu mer på att utveckla vården och omsorgen i hemmet. Det måste också finnas platser av hög kvalitet i särskilt boende för de som behöver det, konstaterar Socialstyrelsen.

- Det finns påtagliga brister i planeringen av vad som krävs för att kunna bo kvar hemma, liksom samordningen mellan landstingens hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen och i uppföljningen av de insatser som görs för de äldre, säger Christer Neleryd.