Mögel och fukt i många kyrkor

Växjö stift har startat ett pilotprojekt för att få bukt med problemen med mögel och fukt i gamla kyrkor. Bland annat för att förbättra arbetsmiljön och för att allergiker ska kunna besöka kyrkorna utan att få besvär.

Syftet är också att vårt kulturarv ska bevaras.

Man räknar med att en fjärdedel av stiftets kyrkor har skador som beror på fukt, mögel och också torka. Tanken är nu att man ska göra en bedömning av vilka kunskaper som behövs och vad det kan kosta att genomföra åtgärder.