Vägverket vill ha större anslag

Vägverket vill att anslaget till vägarna för år 2007 blir 20,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,5 miljarder kronor jämfört med den nivå som regeringen föreslår i budgetpropositionen för år 2006.

Detta framgår av budgetunderlaget för 2007-2009 som Vägverket har lämnat till regeringen.

Enligt vägverket skulle ett oförändrat anslag innebära att angelägna investeringsprojekt får skjutas på framtiden, för att man ska klara drift och underhåll.