Fler användare behövs om Rakel ska bli av

Det är dyrt för kommunerna att köpa med sin brandkår i det nya kommunikationssystemet Rakel. Flera regioner har redan backat ur och vill vänta, bland annat i Skåne och Blekinge. Men ett sätt att få ner kostnaderna är att få med fler användare än bara brandkår, polis och ambulans.

Sture Larsson på Svenska Kraftnät, säger till P4 Kalmar att han hoppas att elbranschen också kan vara med.

- Elbranschen behöver ett mobilt radiokommunikationsssystem, och istället för att bygga upp ett eget system, är det bättre att använda ett som redan används av övriga krisberedskapsfunktioner, säger han.