Just nu

FOI vill ha beväpnad styrka vid Simpevarp

Kärnkraftsanläggningen i Simpevarp utanför Oskarshamn måste skyddas med vapen mot terrorister, menar SÄPO och FOI.

Enligt SÄPO och FOI, totalförsvarets forskningsinstitut, är skyddet för dåligt idag och förutom att förstärka grindar, staket och fordonshinder, ska hamnen bli lika skyddad som resten av anläggningen och framförallt vill man se en beväpnad insatsstyrka för att hindra obehöriga från att ta sig in. Något som finns i många länder runt om i världen.

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, kom förra året med förslaget att förstärka skyddet runt kärnkraftverk för cirka 700 miljoner kronor. Men SKI och FOI är oense om utformningen. SKI menar att det är polisen som ska ingripa vid ett angrepp, inte en särskild insatsstyrka.

Det framgår av det material som Barometern/OT tagit del av.