Lågt grundvatten i södra Sverige

Grundvattennivåerna är just nu under de normala i stora delar av Götaland. På södra Öland är nivåerna mycket låga, men i de norra delarna av länet ligger vattnet på en normal nivå. Det visar mätningar gjorda av Sveriges Geologiska Undersökning.