Lantbrukare ställer om till energigrödor

Många lantbrukare i länet funderar på att ställa om produktionen från livsmedel och foder till olika typer av energigrödor. Intresset är extra stort nu när priserna på jordbruksprodukter är låga och energipriserna höga.

Bioenergikonsult Bengt Erik Löfgren ser stora möjligheter för svenskt jord- och skogsbruk, då både drivmedel, värmeenergi och elektricitet skulle kunna produceras lokalt av svenska bönder.