Kommun föreslår stärkt rätt till dagisval

Föräldrar ska ha rätt att välja en förskola i en annan kommun till sina barn.  De som pendlar till en grannkommun bör alltså kunna ha nära till sina barn dagtid. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar.

Barn som går i skolan har redan rätt att gå i skola i en annan kommun. Nu vill arbetsutskottet i Kalmar kommun att det här även ska gälla barn i förskoleåldern. Enligt förslaget ska den mottagande kommunen få en ersättning som motsvarar de kostnader hemkommunen annars skulle ha haft.