Kustområden kan hyras ut till turism

Fortifikationsverket föreslår att 20 kustområden i landet som försvaret inte längre ska ha kvar, ska förbli i statens ägo så att de kan användas för friluftslivet.

Områdena anses vara av riksintresse. Däribland finns Böda Kronopark.

Fortifikationsverket har kommit fram till att det är fullt tänkbart att hyra ut områdena till entreprenörer i turistbranschen. Andra områden som inte har bedömts vara riksintressanta i utredningen bör i första hand säljas till kommuner, anser verket.