Kontakt med döda fåglar bör undvikas

Risken att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar är liten så länge man inte rör vid sjuka eller döda fåglar.

Enligt Jordbruksverket och Socialstyrelsen bör den som hittar en grupp döda fåglar undvika kontakt och istället kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Telefonnumret till SVA är 018-67 40 00.

För allmänna frågor hänvisar Länsstyrelsen i Kalmar län till jordbruksverkets och länsstyrelsens hemsidor, för att inte telefonlinjerna ska bli blockerade. Något lokalt nummer för frågor finns ännu inte.

Adressen till Jordbruksverkets hemsida är http://www.jordbruksverket.se

Adressen till Länsstyrelsen i Kalmar län är http://www.h.lst.se

Den som finner enstaka döda fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem. Måste man röra dom, ska det ske med handskar och sedan tvätta händerna noga.

Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland brännbara sopor.