Viruset i länet det första i Sverige

Fallen av smittade fåglar i Oskarshamn är första gången som fågelinfluensaviruset påträffas i Sverige. Sverige är det nionde EU-landet att drabbas av den aggressiva typen av virus.

H5N1, som det kallas, nådde Europa för första gången i oktober förra året då det konstaterades i både Turkiet och Rumänien. I Turkiet avled senare 4 barn i sviterna av influensan.

Också på andra håll i världen har viruset påträffats. Främst i Asien men också i Mellanöstern.