20 tal döda fåglar och en mink hittade vid OKG

Flera döda fåglar har hittats i området kring OKG under onsdagen, sammalagt fick man tag på ett 20-tal fåglar som skickas på analys. Dessutom hittades en död mink som skickades på analys. 

Jordbruksverkets insatschef Håkan Henrikson berättar att minken avlivades och senare skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för undersökning.

Minken kan vara det första fågelvirusdrabbade däggdjuret i Sverige, skriver tidningen Barometern-OT.

Men Håkan Henrikson tror det är osannolikt att minken smittats med fågelinfluensa.

Övriga självdöda fåglar kommer att föras till en destruktionsanläggning i Stenstorp i Västergötland för att förhindra fortsatt smittspridning. Hittills har inga fler fall av fågelinfluensaviruset hittats bland de döda fåglarna.

Privatpersoner och ornitologer har rapporterat om fåglar som betett sig konstigt. Det bästa kännetecknet på att en fågel är influensasjuk är att den inte är skygg. Än så länge finns inga planer på skyddsjakt på fåglar som verkar sjuka.

Det är inte med säkerhet klarlagt hur smittan kommit till Sverige, men huvudteorin är att den kommit med fåglar österifrån, inte från tyska Rügen.