Få behöver vänta på vård

Få patienter behöver vänta mer än 30 minuter på sin läkare vid bokat besök. Det visar den garanti som landstinget har och som innebär att den som väntat längre får tilllbaka sin patientavgift.

Under januari som var första månaden med garantin var det bara två patienter som fick tillbaka avgiften. Det var en på medicinklinkien och en på ortopeden i kalmar.

Varken i Västervik eller Oskarshamn fick några patienter tillbaka sina avgifter på grund av för lång väntan