Fåglars avföring kan sprida virus

Det är via fåglarnas avföring som viruset H5N1 smittar vidare. Och eftersom avföring kan torka in i fjäderdräkten hos en sjuk fågel kan den även spridas med luften.

I de fall hos männsikor som inträffat i sydostasien tror man att smittan kommit då man arbetet med stora mängder fåglar som dammar mycket med stora mängder virus i luften som följd.

Trots att viruset kan finnas i fågelavföring är det ingen risk att använda fågelgödsel eftersom viruset dör efter ett par veckor.