Risk för lärarvarsel i Kalmar kommun

Många högstadielärare i Kalmar kommun riskerar att sägas upp under de kommande åren om inte Barn- och utbildningsförvaltningen får mer pengar.

Orsaken är dom minskade barnkullarna i slutet av 90-talet som snart kommer att börja på högstadiet.

På onsdagen informerades kommunstyrelsen i Kalmar om situtationen av Britt-Mari Idensjö, barn- och utbildningschef i Kalmar.

Fram till år 2009 beräknas antalet elever i årskurs sex till nio i Kalmar kommun att minska med 612 elever, det motsvarar 78 lärartjänster.

Fram tills nu har kommunen klarat av elevminskningen genom pensionsavgångar och andra naturliga avgångar och att flytta lärare mellan skolorna. Men det blir svårare när det gäller de högre årskurserna eftersom lärarna där har mer specifika ämneskunskaper och en svensklärare inte kan ersätta en kemilärare.

Men problemet är tillfälligt och Britt-Mari Idensjö tror att hon kan lösa problemet om hon kan få mer pengar av kommunen. 78 lärartjänster motsvarar ca 30 miljoner kronor.