Fåglar i Västervik misstänks vara smittade

går på onsdagen hittades sju döda fåglar, en ormvråk och resten gräsänder i de öppna bassängerna vid Västerviks reningsverk på ön Lucerna. Dessutom fanns en levande gräsand i området som uppförde sig mycket egendomligt.

Samtliga fåglar togs på onsdagskvällen till veterinärmedicinska i Uppsala där de nu undersöks. Torbjörn Svensson chef på reningsverket säger att det är inget ovanligt att man hittar döda fåglar i de öppna bassängerna vintertid. Men med tanke på fynden i Oskarshamn dit det fågelvägen bara är tre,fyra mil och att en av änderna uppförde sig konstigt så är det klart vi är oroliga, säger Torbjörn Svensson till P4 Kalmar.