Katter i smittområden bör hållas inomhus

Som en extra försiktighetsåtgärd har EU-kommissionen kommit med rekommendationer för katter och hundar sen det blivit klart att fågelinfluensan hittats här i landet

Kommissionen rekommenderar att katter i smittförklarade områden ska hållas inomhus. Detta är i första hand en åtgärd för att skydda katterna från smitta. Även hundar bör hållas i koppel eller under uppsikt i smittförklarade områden. Dessa rekommendationer är viktiga inte minst för att undvika att vilda fåglar skräms iväg och på så sätt sprider smitta vidare. Ett smittförklarat område är enbart det avspärrade närområdet kring den plats där smitta har hittats. I den övriga skydds- och övervakningszonen kan katter vara ute och hundar rastas som vanligt.