Ny webbplats om fågelinfluensa

En ny länsgemensam webbplats med information om fågelinfluensa  har skapats. PÅ webbplatsen ska man kunna hitta det mesta som man behöver veta om fågelinfluensan och dess verkningar.

Bakgrunden till webbplatsen är förstås satsningen på det kunskapscentrum om zoonoser som ju startats i Kalmar Län och som leds av professorn i infektionssjukdomar Björn Olsen. webbplatsens adress är ltkalmar.se/fagelinfluensa.