Få influensasamtal till vården

Utbrottet av fågelinfluensa i länet är i första hand ett veterinärmedicinskt problem, enligt den samlade expertkåren.

Oron bland befolkningen är INTE stor. Vårdcentralerna och sjukvårdsupplysningen fick andra dygnet efter att utbrottet blivit känt bara ett 20-tal samtal från oroliga i länet.

I vården ser man fågelinfluensan som ett veterinärmedicinskt problem och man har valt att tona ner frågan.

-Vi har med avsikt legat lite lågt med att gå ut med information om fågelinfluensan för att betona att det är ett vetetrinärt problem, säger smittskyddsläkare Claes Söderström till P4 Kalmar.