Alla fåglar ska hållas inomhus

Det finns fortfarande fågelägare som inte vet vad de ska göra med sina höns eller andra tamfåglar nu när fågelinfluensan konstaterats i Sverige. Jordbruksverkets nya regler för fåglar i fångenskap innebär att alla fåglar ska hållas inomhus.

Om det är omöjligt att hålla fåglarna inomhus ska de så långt det är möjligt få mat och vatten inomhus eller under ett skydd utomhus som avskräcker vilda fåglar från att landa och komma i kontakt med foder eller vatten.

Utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med fåglar är förbjudna i hela landet men det gäller inte fåglar som hålls inne i privatbostäder, och därmed inte utsätts för någon smittorisk.

Mer information om vad som gäller finns på Jordbruksverkets hemsida på Internet.