Framgångsrika sopspaningar i Kalmar

Förra årets sopspaningar i Kalmar kommun ledde till näst flest polisanmälningar om nedskräpning i landet. Sopspaningarna har bedrivits av pensionerade poliser på återvinningsstationer som drabbats av systematisk nedskräpning. I Kalmar ledde spaningarna till 56 polisanmälningar under förra året. Bara i Malmö var anmälningarna fler, 78 stycken.

Nedskräpningen med teveapparater, kylskåp, soffor med mera som felaktigt placeras i återvinningsstationer för förpackningar och tidningar kostar runt 50 miljoner kronor varje år enligt Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI.

Sopspaningarna i Kalmar fortsätter under året och de kommer att utökas också till Nybro där det på vissa återvinningsstationer slängs mycket sopor som inte hör dit.