Första fallet av galna ko-sjukan i Sverige

Sverige har nu fått sitt första fall av galna kos-sjukan, eller BSE. Jordbruksverket har idag fått en bekräftelse från England att den ko som misstänkts i Västmanland verkligen hade BSE.