Brev trampar personal på tårna

Ett brev från landstinget där patienter vid Berga vårdcentral i Kalmar uppmanas att välja om de vill flytta med två läkare som startat eget, eller stanna kvar, fortsätter att uppröra.

Brevet har inte stoppats, trots att många har missförstått innehållet.

I meddelandet stod att de som tidigare gått hos de två läkare som nu lämnat vårdcentralen och startat eget inne i Kalmar skulle behöva lista om sig, alltså aktivt välja om de ville stanna hos Berga vårdcentral eller om de ville följa med läkarna till det nya privata alternativet.

Vad landstinget glömde skriva var att den som väljer att följa med till läkarstationen också byter resten av servicen - också besök hos sköterska måste ske hos privatläkarna.

- Det framgick inte alls av brevet att jag i så fall skulle mista all service som jag kan få på Berga vårdcentral idag, säger patienten Ingrid Simonsson.

Formuleringarna i brevet tolkades som ren reklam för läkarna som startat eget och patienterna har blivit förvirrade - varje dag ringer fortfarande tiotals personer till Berga vårdcentral och undrar vad som gäller. Personalen känner sig överkörda.

Enligt landstinget går inte kvalitet eller servicenivå förlorad om man byter vårdcentral - det privata alternativet måste kunna tillhandahålla samma sak som den offentliga centralen i Berga.

Sofia Barakat, Landstingets primärvårdsstrateg, tycker det är olyckligt att brevet har setts som reklam för den privata läkarstationen.

- Det är alltid lätt att i efterhand tycka att man kunde ha gjort saker på ett annorlunda sätt, men information skulle gå ut till de patienter som gick hos de läkare som flyttade och information har gått ut.