Miljoner satsas på fågelviruscentrum

Sparbanksstiftelsen Kronan satsar 4,8 miljoner kronor för att bygga upp ett kunskapscentrum kring fågelinfluensa vid Högskolan i Kalmar och Kalmar Bioscience.

Centret ska ytterligare intensifiera forskningen kring sjukdomar som är överföringsbara mellan djur och människor. Redan idag är forskningen i Kalmar kring så kallade zoonoser unik både vad gäller bredd och spets men ska nu bli ännu bättre.

En viktig gren av forskningen rör influensavirus hos vilda fåglar för att förstå hur aggresiv fågelinfluensa uppkommer och sprids vidare.