Litet intresse för medicin mot virus

Trots att Västervik nu är i centrum för fågelinfluensaintresset så är intresset bland västerviksborna att skaffa antivirusmedicin ytterst litet.

Christer Lanner apotekschef i Västervik säger att efterfrågan har varit i stort sett noll. Dels så måste ju folk ha en läkarordination, och vi har ju heller ingen epidemi nu och meningen är väl att man ska vara mycket försiktigt med den här behandlingen, säger Christer Lanner till P4 Kalmar.