Fortsatt sökande efter döda fåglar

Under lördagen fortsatte sökandet efter döda fåglar i det avspärrade området utanför Oskarshamn. Vid lunchtid hade en död vigg hittas. Den kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys.

I fredags drogs storleken på sökstyrkan ner från femton hemvärnsmän till sju. De kommer att arbeta under helgen och troligtvis en bit in i nästa vecka.

Den avspärrade zonen kommer att finnas kvar så länge det hittas döda fåglar i området med den aggressiva formen av viruset.