Sotningsregler säkerhetsrisk

Intresset för att värma bostäder med ved har i och med kraftigt höjda el- och oljepriser blivit så stort att det börjat bli en säkerhetsrisk. På sistone har många soteldar uppstått.

Glen Olsson, skorstensfejarmästare i Kalmar tycker att nuvarande regler för hur ofta det ska sotas är otillräckliga. Han menar att många eldstäder skulle behöva sotas ett par gånger per år. Många eldar mer än de uppgett. Dessutom efterlyser han en bättre utbildning eftersom många vet inte hur spisen fungerar eller hur man ska elda rätt .