"Bara ett sätt hindra smitta"

Så länge människorna accepterar avspärrningar och inte tar sig in i omården som drabbats av den aggresiva formen av fågelinfluensa är de zoner som upprättas det bästa sättet att hindra smitta hos tamfåglar.

Det säger Björn Olsen, professor i zonotiska sjukdomar och expert på influensa.

Han säger att dom vilda fåglarna visserligen kan flyga ut och in som dom vill ur skyddszoner som upprättas, men någon annan effektivt sätt att försöka begränas smittan finns inte idag.