Svar på analys av viggar väntas i dag

De sista testresultaten från de två första viggar som hittades döda i Oskarshamn kommer först i slutet av veckan. Fåglarna har visat sig bära på den aggressiva formen av fågelviruset och analyseras av engelska experter.

Analysen ska visa om de döda viggarna bar på H5N1-viruset. Men på statens veterinärmedicinska anstalt SVA är man övertygade om att det rör sig om det dödliga H5N1. SVA gör under dagen ytterligare provtagningar på de åtta viggar som testats positiva till H5-viruset för att se om det rör sig om den aggressiva varianten. Resultatet presenteras i eftermiddag